Furutangen Misjonssenter tilhører Det Norske Misjonsselskap (NMS), en selvstendig organisasjon innenfor Den norske kirke (Dnk). NMS har et internasjonalt engasjement i Afrika, Sør-Amerika, Asia og Europa.
Furutangen misjonssenter, 4130 Hjelmeland, Tlf: 51752827